Ośrodek 'Brama Grodzka - Teatr NN'

Geneza wydarzeń

Sytuacja na arenie międzynarodowej przed I wojną światowąPrzełom XIX i XX wieku, a zwłaszcza lata 1905-1914 były okresem, który przyniósł zmiany w dotychczasowym układzie sił na kontynencie europejskim. Niewzruszony od wielu lat porządek kreowany przez główne mocarstwa, powoli tracił rację bytu. Idea Świętego Przymierza, k... »
Kształtowanie się świadomości narodowej PolakówOd drugiej połowy XIX wieku, na ziemiach polskich podzielonych pomiędzy trzy wielkie mocarstwa, mimo niesprzyjających okoliczności,  krystalizowała się myśl polityczna różnych odcieni. Najliczniejsza grupa społeczna – włościanie, zaczynała być wreszcie świadoma swej p... »
Główne kierunki polskiej myśli politycznej na przełomie XIX i XX w.Kształtująca się w drugiej połowie XIX stulecia świadomość narodowa i klasowa coraz szerszych kręgów społeczeństwa polskiego zrodziła zapotrzebowanie na istnienie formacji politycznych różnego pokroju. Zwłaszcza w ostatnich latach XIX wieku i w okresie przed I wojną świa... »
Sprawa polska podczas I wojny światowej Trzy wielkie mocarstwa, które w wyniku rozbiorów podzieliły między siebie polskie ziemie, przez 150 lat solidarnie strzegły swego łupu. Zawarte po Kongresie Wiedeńskim Święte Przymierze, na wiele dziesięcioleci zapewniło absolutystyczny porządek w Europie. Ta więź interes... »


Wieczór nad Nidą - zbiory Joanny Wojciechowskiej
Fot. T. Langier
Więcej fotek w galerii


Pluton beliniaków - zbiory Joanny Wojciechowskiej
Więcej fotek w galerii


Obóz pod Konstantynowem - zbiory Joanny Wojciechowskiej
Fot. T. Langier
Więcej fotek w galerii