Ośrodek 'Brama Grodzka - Teatr NN'

Władysław Kunicki

Urodził się w 1872 roku. W czasie studiów w Petersburgu wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej. Wkrótce potem został skazany przez władze na zesłanie w głąb Rosji za działalność patriotyczną. Po powrocie do kraju zamieszkał w Lublinie, gdzie pracował jako nauczyciel w prywatnej Żeńskiej Szkole Handlowej. Po wybuchu I wojny światowej powrócił do czynnej działalności w PPS, za co został ponownie aresztowany przez władze carskie. W listopadzie 1918 uczestniczył w przygotowaniach do przejęcia władzy przez Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej. W jego mieszkaniu miało miejsce ostatnie zebranie przez przewrotem. Z ramienia rządu został Komisarzem Ludowym Lublina. W wolnej Polsce Władysław Kunicki był wielokrotnie wybierany do Rady Miasta Lublina. Był w tym okresie właścicielem i dyrektorem szkoły popularnie zwanej gimnazjum Kunickiego. Jako przeciwnik rządów sanacyjnych został pozbawiony stanowiska dyrektora w swojej własnej szkole. W czasie II wojny światowej był współtwórcą konspiracyjnej organizacji PPS - Wolność, Równość, Niepodległość. Władysław Kunicki zmarł na zapalenie płuc w 1941. Został pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej.