Ośrodek 'Brama Grodzka - Teatr NN'
Zobacz takżeArtykuły:
Bibliografia

4 listopada 1918 (poniedziałek)

Stan wyjątkowy, wprowadzony dzień wcześniej na terenie Lublina, rozciągnięto na cały powiat lubelski. Nakazano zamykanie wszelkich gospód i restauracji o godz. 8 wieczorem. Ruch pieszy i kołowy dopuszczono w godzinach od 6 rano do 8 wieczorem. Zabroniono też gromadzenia się w grupach po kilkanaście osób. Rozkaz podpisał komisarz rządu polskiego na powiat lubelski Stefan Plewiński.

W Warszawie Rada Regencyjna ogłosiła zdymisjonowanie rządu Józefa Świeżyńskiego.

W Krakowie, na zgromadzeniu w siedzibie „Sokoła” Ignacy Daszyński wystąpił przeciwko próbom narzucaniu Polsce króla i zażądał w rezolucji („entuzjastycznie przyjętej”) utworzenia republiki demokratycznej.


Z prasy lubelskiej

Głos Lubelski Nr 304 z 4 listopada 1918 r.

"Obowiązek kwaterunkowy i obowiązek dostarczania mebli do tychże utrzymuje się w dotychczasowych rozmiarach na całym obszarze b. okupacyi austryackiej dla oficerów i urzędników polskich, oraz aż do ukończenia ewakuacyi dla czasowo tu jeszcze przebywających oficerów i urzędników narodowości nie polskiej.
m.p. J. Zdanowski."