Ośrodek 'Brama Grodzka - Teatr NN'
Zobacz takżeArtykuły:
Bibliografia

5 listopada 1918 (wtorek)

5 listopada rano przyjechał do Lublina Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. Tadeusz Rozwadowski. Ku zaskoczeniu Zdanowskiego oznajmił, że nominacja, którą obiecał Śmigłemu, "została już komu innemu dana" i że jako żołnierz Rydz-Śmigły musi poddać się jego rozkazom. Oświadczył też, że zgodnie z tym, co zapowiedział przez telefon, faktycznie chce zaoferować Śmigłemu najwyższe stanowisko, mianując go dowódcą sił zbrojnych na froncie wschodnim - tzw. brygady kresowej - do walk z Ukraińcami.

O 10 rano Zdanowski i Rozwadowski przyjęli pod pomnikiem Unii Lubelskiej defiladę batalionu Polskiej Siły Zbrojnej, który przybył do Lublina w celu ochrony władz podległych Radzie Regencyjnej. Po defiladzie odbyło się spotkanie u Zdanowskiego z udziałem Rozwadowskiego i Rydza-Śmigłego. Wydawało się, że wszelkie nieporozumienia zostały wyjaśnione, a Śmigły przyjmie dowództwo brygady.

Wieczorem gen. Rozwadowski wyjechał z Lublina zostawiając jako naczelnego dowódcę wojsk polskich gen. Kajetana Olszewskiego.

Tego samego dnia wieczorem z inicjatywy SDKPiL oraz PPS-Lewicy powstała w Lublinie Rada Delegatów Robotniczych, którą kierował siedmioosobowy Tymczasowy Komitet Wykonawczy. W skład Rady, oprócz delegatów SDKPiL i PPS-Lewicy, weszli także przedstawiciele PPS-Frakcji, Narodowego Związku Robotniczego, Bundu i Poalej Syjon.