Ośrodek 'Brama Grodzka - Teatr NN'
Zobacz takżeArtykuły:
Bibliografia

6 listopada 1918 (środa)

6 listopada 1918 r. po południu Komisarz Rządowy Juliusz Zdanowski podał się do dymisji na żądanie Rydza-Śmigłego.

Wieczorem, w teatrze "Rusałka" odbył się wielki wiec robotniczy, zorganizowany przez PPS-Frakcję. Na wiecu poparto dekret Rady Delegatów Robotniczych o wprowadzeniu ośmiogodzinnego dnia pracy; ponadto uchwalono rezolucję o obaleniu Rady Regencyjnej, powołaniu rządu Republiki Ludowej i utworzeniu Milicji Ludowej. Dla poparcia tych żądań na następny dzień (7 listopada) zaplanowano strajk powszechny i manifestację robotniczą od Placu Bychawskiego do Śródmieścia.

Tego samego dnia wieczorem ukazał się komunikat, w którym wzywano POW do zorganizowania i poparcia rządu narodowego.

W mieszkaniu Władysława Kunickiego przy ul. Namiestnikowskiej (ob. Narutowicza), gdzie mieściła się główna kwatera twórców nowego rządu, spiskowcy kończyli przygotowania do przewrotu. Tadeusz Hołówko i Stanisław Thugutt ułożyli tekst manifestu zaczynającego się od słów "Do Ludu Polskiego". W nocy rozpoczęto drukowanie manifestu i proklamacji Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej.