Ośrodek 'Brama Grodzka - Teatr NN'
Zobacz takżeArtykuły:
Bibliografia

7 listopada 1918 (czwartek)

O 4 w nocy Stanisław Thugutt i Medard Downarowicz wyruszyli do Koszar Świętokrzyskich (ob. budynek główny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), w celu pozyskania przebywających tam żołnierzy, którzy kilka dni wcześniej złożyli przysięgę na wierność Radzie Regencyjnej. Downarowicz wygłosił krótkie przemówienie do żołnierzy, bez trudu przeciągając ich na stronę Rządu Ludowego.

O świcie miasto było już oplakatowane odezwami Rządu Ludowego. W hotelu Victoria, na rogu Krakowskiego Przedmieścia i ul. Kapucyńskiej (ob. plac przed Galerią Centrum) aresztowano generała Olszewskiego. Były Generalny Komisarz Rządowy - Juliusz Zdanowski  - został osadzony w areszcie domowym. Południowy brzeg Bystrzycy, w okolicy mostu przy ul. Zamojskiej,  został obsadzony przez batalion wojska wiernego Radzie Regencyjnej (dawny Polnische Wehrmacht). Wacław Sieroszewski, który udał się tam osobiście, przekonał żołnierzy do uznania zwierzchnictwa nowego rządu.

Na Placu Katedralnym odbyła się przysięga na wiernośc nowej władzy; złożyło ja wojsko, Milicja Ludowa, a nawet endecka Straż Obywatelska. Po pewnym czasie nadszedł też batalion Polskiej Siły Zbrojnej przeciągnięty na stronę rządu przez Sieroszewskiego. Rotę przysięgi ułożył Stanisław Thugutt.

Po południu Zdanowski został zwolniony z aresztu domowego. 

Późnym południem do Lublina przyjechali politycy z Krakowa: Daszyński, Witos i Stapiński. Późnym wieczorem odbyło się pierwsze posiedzenie nowego rządu. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami premierem wybrano Ignacego Daszyńskiego. Wincenty Witos uzależnił swój udział w Rządzie Ludowym od umieszczenia w nim choć jednego endeka. Propozycja ta została odrzucona przez pozostałych członków rządu, w wyniku czego Witos opuścił zebranie.

Po tym zdarzeniu posiedzenie rządu odłożono na dzień następny.