Ośrodek 'Brama Grodzka - Teatr NN'

Skład Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej

Prezes Rady Ministrów

Ignacy Daszyński (PPSD) - Prezes Rady Ministrów


Ministrowie:

Tomasz Arciszewski (PPS) - minister pracy i opieki społecznej
Ignacy Daszyński (PPSD) - minister spraw zagranicznych
Medard Downarowicz (SNN) - minister skarbu państwa
Gabriel Dubiel (PSL Piast) - minister oświaty
Marian Malinowski (PPS) - minister robót publicznych
Jędrzej Moraczewski (PPSD) - minister komunikacji
Tomasz Nocznicki (PSL Wyzwolenie) - minister bez teki
Juliusz Poniatowski (PSL Wyzwolenie) - minister rolnictwa
Wacław Sieroszewski (SNN) - minister informacji i propagandy
     wiceministrowie: Andrzej Strug, Tadeusz Hołówko, Irena Kosmowska;
Błażej Stolarski (PSL Wyzwolenie) - minister bez teki
Leon Supiński (ZD) - minister sprawiedliwości
Edward Śmigły-Rydz (w zastępstwie Józefa Piłsudskiego) - minister wojny
Stanisław Thugutt (PSL Wyzwolenie) - minister spraw wewnętrznych
Bronisław Ziemięcki (PPS) - minister przemysłu