Ośrodek 'Brama Grodzka - Teatr NN'

Marian Malinowski

Marian Malinowski „Wojtek” - działacz socjalistyczny i niepodległościowy. Wielokrotnie więziony, zesłany na Syberię. Minister  TymczasowegoRządu Ludowego, senator II RP.

 
Młodość i działalność antycarska
Tymczasowy Rząd Ludowy
II Rzeczpospolita
II wojna światowa i ostatnie lata życia
 Młodość i działalność antycarska

Marian Malinowski urodził się 1 mają 1876 roku. Od roku 1896 działał w Polskiej Partii Socjalistycznej. Dzięki talentowi organizacyjnemu w roku 1902 został przewodniczącym Radomskiego Komitetu PPS. W przeddzień rewolucji, 24 grudnia 1904 roku wziął udział w zbrojnej demonstracji, za co został aresztowany i osadzony na trzy miesiące w carskim więzieniu. Po wyjściu na wolność objął kierownictwo Organizacji Bojowej PPS w Radomiu. Planował akcje zbrojne, brał udział w kilku zamachach bombowych. Pod koniec roku został ponownie aresztowany przez władze rosyjskie, tym razem nie udało mu się uniknąć długiego wyroku. Został zesłany do Pinegi za Archangielskiem, skąd jednak udało mu się zbiec. Po powrocie na ziemie polskie zamieszkał na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Przystąpił do PPS – Frakcji Rewolucyjnej i szybko zajął miejsce w jej hierarchii. W listopadzie 1907 został po raz kolejny aresztowany przez carska policję. Ze względu na ciążące nad nim zarzuty, jako niebezpieczny buntownik został skazany na 6 lat ciężkiego więzienia, po którym miało nastąpić dożywotnie zesłanie na Syberię. Po wybuchu I wojny światowej, udało mu się ponownie zbiec do kraju. W Krakowie nawiązał kontakt z Polską Organizacją Wojskowa Piłsudskiego. Wkrótce potem wstąpił do Legionów Polskich. Z działalności w PPS i POW pochodzi jego pseudonim „Wojtek”


Tymczasowy Rząd Ludowy

Gdy tworzył się Tymczasowy Rząd Ludowy Ignacego Daszyńskiego, Malinowskiemu powierzono stanowisko ministra robót publicznych, ważne, ze względu na socjalistyczny program rządu. Po oddaniu władzy Piłsudskiemu i utworzeniu rządu Moraczewskiego, Marian Malinowski objął funkcję ministra bez teki.

II Rzeczpospolita

W wolnej Polsce Malinowski był wielokrotnie wybierany do parlamentu. Początkowo działał w PPS, po zamachu majowym związał się z piłsudczykami. W roku 1928 zerwał ostatecznie z socjalistami i wstąpił do Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Z ramienia tej organizacji od roku 1935 sprawował urząd senatora.


II wojna światowa i ostatnie lata życia

We wrześniu 1939 został internowany w Rumunii, gdzie przebywał do końca II wojny światowej. Do kraju wrócił w 1945 roku. Jako przedstawiciel przedwojennych władz był poszukiwany przez władze komunistyczne, ukrywał się pod nazwiskiem Ogodziński. Marian Malinowski zmarł w roku 1948.
opracował Ziemowit Karłowicz