Ośrodek 'Brama Grodzka - Teatr NN'

Medard Downarowicz

Medard Downarowicz urodził się w 1878 roku w Łochowie koło Węgrowa. Od 1904 roku należał do PPS, wziął udział w rewolucji 1905. W roku 1914 wstąpił do Legionów Polskich Piłsudskiego, z którymi przeszedł szlak bojowy. W roku 1918 z ramienia Stronnictwa Niezawisłości Narodowej wszedł w skład Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej jako minister skarbu państwa. W czasie wydarzeń 6-7 listopada dzięki jego przemówieniu pozyskano lojalność polskich żołnierzy w armii austriackiej. Po przekazaniu władzy Piłsudskiemu i utworzeniu rządu Jedrzeja Moraczewskiego Downarowicz objął urząd ministra ochrony kultury i sztuk pięknych. W roku 1919 był członkiem Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu. W roku 1922 został wybrany posłem na sejm, które to stanowisko piastował do 1928 roku. W roku 1934 został wiceprezydentem Warszawy, ale wkrótce potem zmarł.


opracował ZIemowit Karłowicz