Ośrodek 'Brama Grodzka - Teatr NN'

Organizacje

Legiony Polskiepolskie oddziały wojskowe, walczące w I wojnie światowej po stronie państw centralnych, dowodzone przez Józefa Piłsudskiego. Gdy w roku 1914 wybuch wojny był tylko kwestią czasu, większa część polskich stronnictw niepodległościowych (m.in. PPS-Frakcja Rewolucyjna, PPSD) podję... »
Rada Regencyjna Królestwa PolskiegoRada Regencyjna Królestwa Polskiego powstała w związku z ogłoszeniem „aktu 5 listopada” przez cesarzy niemieckiego i austriackiego. Zapowiadano w nim utworzenie na ziemiach odebranych Rosji samodzielnego Królestwa Polskiego. 12 września 1917 Rada Regencyjna została zat... »
Polska Siła ZbrojnaPolska Siła Zbrojna (Polnische Wermacht) były to oddziały polskie wchodzące w skład armii niemieckiej w końcowym okresie I wojny światowej. 10 kwietnia 1917 roku Austriacy przekazali komendę nad Legionami Polskimi w ręce niemieckiego dowództwa. Spowodowało to „kryzys przys... »
Polska Organizacja WojskowaPolska Organizacja Wojskowa (POW) – tajna organizacja paramilitarna, utworzona przez Józefa Piłsudskiego w 1914 roku. Jej fundamentem stały się połączone Polskie Drużyny Strzeleckie i Związek Walki Czynnej. Celem organizacji była walka z zaborcami – początkowo z carską R... »