Ośrodek 'Brama Grodzka - Teatr NN'

Życie kulturalne Lublina przed i po odzyskaniu niepodległości

Rozwój lubelskiej kultury w przededniu odzyskania niepodległości (1900-1918)Podobno miasto tworzą nie bryły lecz ludzie. W Lublinie wybitnych jednostek nie brakowało. Swoim działaniem i aktywnością kulturalną, artystyczną czy literacką nie tylko przyczynili się do rozwoju miasta, rozsławiając Lublin w innych rejonach kraju lub poza jego granicami, ale też odegr... »
Rozkwit lubelskiej kultury po odzyskaniu niepodległości (1918-1939)Po odzyskaniu niepodległości ranga Lublina będącego znaczącym ośrodkiem miejskim wschodniej części Polski zaczęła wzrastać. Na skutek braku ograniczeń, stawianych wcześniej przez administracje zaborców, rosła liczba powstających instytucji i stowarzyszeń kulturalnych, tworzony... »