Ośrodek 'Brama Grodzka - Teatr NN'
Zobacz takżeArtykuły:
Bibliografia

31 października 1918 (czwartek)

31 października 1918 r. lubelski generał-gubernator Anton Lipošćak wydał odezwę, w której informował o decyzji Naczelnej Komendy Armii o przekazaniu administracji władzom polskim i wstrzymaniu rekwizycji na terenie okupacji austriackiej. Tego samego dnia Juliusz Zdanowski, Generalny Komisarz na okupację austriacką z ramienia rządu Świeżyńskiego, podległego Radzie Regencyjnej, wydał odezwę, w której wzywał do zgody narodowej i podporządkowania się nowej, polskiej władzy. Było jednak oczywiste, że w wyniku porozumień rządy przejmą osoby związane z Narodową Demokracją. Banki lubelskie, nastawione życzliwie do endecji, wyznaczyły do dyspozycji rządu polskiego 2 mln koron. Dla wsparcia nowej władzy postanowiono wysłać do Lublina batalion Polskich Sił Zbrojnych (tzw. Polnische Wehrmacht), podporządkowanych Radzie Regencyjnej.

Przeciwko tym ustaleniom wystąpiła Polska Organizacja Wojskowa (POW). Już wcześniej planowano rozbrojenie wszystkich wojsk na terenie całej okupacji austriackiej. W zaistniałej sytuacji POW postanowiła nie dopuścić do ewakuacji wojsk okupacyjnych z pełnym uzbrojeniem. Wieczorem, 31 października, na ulicach Lublina rozpoczęło się rozbrajanie żołnierzy austriackich.

Tego samego dnia nastąpiło faktyczne przejęcie władzy przez Polską Komisje Likwidacyjną w Krakowie i Galicji Zachodniej. W Galicji Wschodniej wojska Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej zajęły Lwów; był to początek krwawych walk polsko-ukraińskich.