Ośrodek 'Brama Grodzka - Teatr NN'
Zobacz takżeArtykuły:
Bibliografia

9 listopada 1918 (sobota)

9 listopada 1918 r. w wyniku rewolucji w Niemczech abdykował cesarz Wilhelm II. Kanclerz Ebert wydał odezwę, w której zapowiedział utworzenie rządu ludowego.

W Warszawie generał-gubernator Hans von Beseler wystosował pismo do Rady Regencyjnej, w którym poinformował, że w związku z zarządzeniem Kanclerza Rzeszy o oddaniu do 1 grudnia 1918 r. zarządu na terenie okupacji niemieckiej w ręce polskiej władzy państwowej, w najbliższym czasie generał-gubernatorstwo zostanie rozwiązane.

W tym czasie Józef Piłsudski, zwolniony dzień wcześniej z więzienia w Magdeburgu, był już w drodze z Berlina do Warszawy.Prasa polska o Tymczasowym Rządzie Ludowym:

"Głos Lubelski" Nr 309 z 9 listopada 1918 r.
Jest to więc rząd wybitnie partyjny, jednostronny. Rząd taki może się wprawdzie jakiś czas utrzymać, ale nie może bezwarunkowo podołać temu ogromowi zadań, jakie obecnie na rząd spadają, nie może zyskać zaufania całego narodu. Bez tego zaś zaufania skuteczna praca rządu – nawet przy najlepszych chęciach, największych staraniach jest niemożliwa.

"Kuryer Poranny"
Wytwarza to pewną jednostronność w składzie tworzącego się lubelskiego gabinetu. Ta jednostronność jednak może być także jego siłą, bo doświadczenia historyi uczą, że wszelkie wysiłki skoalizowania żywiołów wykluczających się wzajemnie pod względem społecznym dają w praktyce wyniki opłakane.